Huur uit Eigen Aanbod

Hebt u interesse in één of meerdere woningen uit ons eigen woningaanbod en wilt deze woning(en) mogelijk bezichtigen? Maak dan uw interesse(s) telefonisch, per email of online kenbaar. U kunt ook uw woonwensen online op onze website registreren, dan ontvangt u automatisch per email bericht over matches van uw zoekprofiel met woningen uit ons woningaanbod.

Wat doet Edelman Verhuurmakelaars voor u?

 • Wanneer u ons uw interesse in één of meer woningen uit ons aanbod kenbaar maakt, maken wij een korte inventarisatie van uw persoonlijk profiel en uw woonwensen.
 • Komt uw profiel overeen met de door u uitgekozen woonruimte(s), dan regelen wij de benodigde afspraken en stellen de geselecteerde woning(en) voor u open.
 • Nadat de keuze van een geschikte woning is gemaakt, wordt een voorovereenkomst opgesteld.
 • De onderaan deze pagina vermelde documenten zijn hierbij benodigd. .
 • Controle van door u aangeleverde gegevens (ten aanzien van inkomen) en documenten op kredietwaardigheid en authenticiteit (arbeidsovereenkomst, identiteitsbewijs, eventuele verklaring vorige verhuurder(s)).
 • Het arrangeren van de kennismaking met de verhuurder, waarbij wij u voordragen als geschikte kandidaat-huurder, die voldoet aan de kwalificaties.
  De uiteindelijke beslissing hieromtrent ligt uiteraard bij de verhuurder.
 • Nadat verhuurder akkoord is gegaan met u als toekomstige huurder, het opstellen van een adequate huurovereenkomst, waarin uw gegevens zijn verwerkt en die ter inzage aan u wordt toegezonden.
 • Het regelen van de ondertekening van de huurovereenkomst door beide partijen.
 • Per ingaande datum worden de sleutels bij de oplevering aan u overhandigd.
 • Na de oplevering van de woning ontvangt u een incheck-inspectierapport (met meterstanden indien van toepassing) en de eventueel gemaakte digitale fotoreportage.
 • Aan het eind van de huurperiode ontvangt u het uitcheck-eindinspectierapport.

Welke documenten zijn benodigd?

 • Een origineel en geldig paspoort of identiteitsbewijs.
 • Een kopie van uw arbeidsovereenkomst en/of een werkgeversverklaring.
 • Een kopie van de meest recente salarisstroken.
 • Ingeval u zelfstandig ondernemer bent:
  een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en een afschrift van de meest recente jaarcijfers.

Schrijft u zich vrijblijvend in: GRATIS INSCHRIJVEN of reageer via het Contactformulier, dan helpen wij u graag verder met het zoeken naar uw woonhuis.

Heeft u nog vragen we nemen graag contact op!