Huur een makelaar

Ziet u geen geschikte woning in ons eigen woningaanbod? Dan kunt u Edelman Verhuurmakelaars als professionele aanhuurmakelaar ook opdracht geven om voor u het totale woningaanbod van derden in de regio af te tasten en in uw belang voor u te bemiddelen en te onderhandelen bij het aanhuren van een door u gewenste woning. Bij Edelman Verhuurmakelaars bent u aan het juiste adres. Wij nemen u de tijdrovende zoektocht en alle rompslomp uit handen!

Edelman Verhuurmakelaars is specialist op het gebied van huur en verhuur in de Duin- en Bollenstreek . Wij beschikken over meer dan 10 jaar ervaring als huurmakelaar, over een gedegen kennis van de regionale woningmarkt en een uitstekende samenwerking met collega verhuur- en verkoopmakelaars en vastgoedbeleggers. Hierdoor hebben wij ook inzicht in het voor u niet zichtbare woningaanbod. Voor de Short Stay Specials (1-9 maanden) werken wij samen met een collega-makelaar. Zie pagina short stay specials.
Met gebruikmaking van ons uitgebreide netwerk verkennen wij intensief voor u de (ver)huurmarkt en dankzij onze jarenlange ervaring slagen wij er snel in uw droomhuis te vinden! Ons doel als aanhuurmakelaar is voor u de meest optimale huurcondities te realiseren!

Door onze expertise én onze persoonlijke betrokkenheid bent u verzekerd van een optimale dienstverlening en begeleiding gedurende het gehele aanhuurtraject, vanaf de aanmelding tot na de oplevering van het gehuurde.
Ook na het ingaan van de huurovereenkomst tot aan het einde van de huurperiode kunt u een beroep op ons doen!
Wij streven naar tevredenheid op lange termijn!
Wij zoeken, vinden en onderhandelen voor u!

Wat doen wij voor u?

 • U verstrekt ons een schriftelijke zoekopdracht, waarbij u akkoord gaat met onze bemiddelingsvoorwaarden.
 • Wij maken een inventarisatie van uw persoonlijk (zoek)profiel en uw woonwensen en bespreken deze met u.
 • Het verstrekken van algemene voorlichting over onder meer de mogelijkheden om een woning te vinden, de lokale woningmarkt, lokale regelgeving, de huurtoeslag, de huurbescherming.
 • Via ons netwerk verkennen wij de gehele (ver)huurmarkt (een ´full market search´, dus ook het woningaanbod van collega-makelaars) en gaan wij actief voor u op zoek naar woningen die voldoen aan uw profiel en woonwensen.
 • Wij bespreken met u de in aanmerking komende woning(en) en bepalen met u welke u wilt bezichtigen.
 • Het regelen en daadwerkelijk doen van bezichtiging(en) binnen uw wensen (wel of niet aaneengesloten als het meer dan één woning betreft) en het arrangeren van de afspraken met verhuurder en/of collega-makelaar.
 • Bespreking van de bezichtiging(en) met u en het bepalen voor welke woning (de woning van uw keuze) wij zullen gaan onderhandelen.
 • Het voeren van onderhandelingen in uw belang met verhuurder en/of collega-makelaar o.a. ten aanzien van huurprijs, waarborgsom, opleverdata, huurperiode, staat van onderhoud, eventueel gewenste aanpassingen, de contractvoorwaarden (met inbegrip van uw eventuele wensen) en indien van toepassing, zaken als overnames van goederen, de aanwezige inventaris/meubilering.
 • De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
 • Nadat een geschikte huurwoning is gevonden, het in overleg met verhuurder en/of collega-makelaar opstellen van een voorovereenkomst. De onderaan deze pagina vermelde documenten zijn hierbij benodigd.
 • Controle van de door u aangeleverde gegevens (ten aanzien van inkomen) en documenten op kredietwaardigheid en authenticiteit (arbeidsovereenkomst, identiteitsbewijs, eventuele verklaring vorige verhuurder(s)).
 • Het samenstellen van een gedegen adviesrapport op basis waarvan u als kandidaat-huurder bij een potentiële verhuurder zult worden voorgedragen.
 • Het regelen van een afspraak met verhuurder. De inspanningen van Edelman Verhuurmakelaars zijn erop gericht de betreffende woning aan u gegund te krijgen. De uiteindelijke beslissing hieromtrent ligt vanzelfsprekend bij de verhuurder.
 • Nadat overeenstemming is bereikt, erop toezien dat een adequate huurovereenkomst wordt aangeleverd, waarin alle gemaakte afspraken en eventuele aanvullende voorwaarden zijn neergelegd.
 • Het bespreken met u van het contract en aan de huurovereenkomst gerelateerde zaken.
 • Ervoor zorgen dat de huurovereenkomst tijdig door alle partijen wordt ondertekend, zodat de oplevering van de woning op de afgesproken datum kan plaatsvinden.
 • Hiertoe zien wij er tevens op toe dat de eerste betalingen (één maand huur en de waarborgsom) tijdig (vóór de sleuteloverdracht) zijn ontvangen.
 • Bij de oplevering inspecteren wij de staat van het gehuurde, inventariseren eventuele gebreken/tekortkomingen, nemen meteropstanden op, controleren de sleutels, de eventueel aanwezige inventaris en stellen hiervan een uitgebreid inspectierapport op, voorzien van een digitale fotoreportage, zodat er bij de eindinspectie in verband met de restitutie van de waarborgsom geen discussie kan ontstaan over de staat van de woonruimte bij aanvang van de huur.
 • Informatie verstrekken over het regelen van nutsvoorzieningen en telefonie- en internetdiensten.
 • De verhuurder zo nodig aanspreken op nakoming van zijn verplichtingen bij de aanvang van de huurovereenkomst.
 • Aan het einde van de huurovereenkomst erop toezien dat eindinspectie plaatsvindt en dat de waarborgsom wordt gerestitueerd.
 • Wij streven naar tevredenheid op lange termijn! Gedurende de gehele looptijd van de huurovereenkomst blijven wij uw eerstelijns contactpersoon.

Welke documenten zijn benodigd bij het verstrekken van een zoekopdracht?

 • Een origineel en geldig paspoort of identiteitsbewijs
 • Een kopie van uw arbeidsovereenkomst en/of een werkgeversverklaring
 • Een kopie van de meest recente salarisstroken
Ingeval u zelfstandig ondernemer bent:
 • een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • een afschrift van de meest recente jaarcijfers.

Wat zijn de kosten voor onze diensten?

Edelman Verhuurmakelaars werkt op basis van 'no cure no pay'.
Uitsluitend bij succesvolle huurbemiddeling betaalt u eenmalig een bedrag voor bemiddelingskosten ter hoogte van de bruto maand huurprijs van de gehuurde woning, exclusief 21% BTW.

Voor nadere informatie, neem contact op met ons kantoor of reageer via het Contactformulier dan helpen wij u graag verder met het zoeken naar uw woonhuis.
Ook kunt u middels het zoekopdrachtformulier ons uw woonwensen kenbaar maken en opdracht geven tot het zoeken naar de voor u geschikte woning in het totale huuraanbod in de regio Duin- en Bollenstreek.

Heeft u nog vragen we nemen graag contact op!